Nasi specjaliści - Psychologia zdrowia
Nowoczesna forma kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle powinna obejmować coś więcej niż edukację (szczególnie edukację bazującą na informacjach przekazywanych przez lekarza, fizjoterapeutę oraz pielęgniarkę w sposób mało ustrukturyzowany, przy okazji zabiegów czy opieki szpitalnej i przy wypisie).

Rozwiązanie to Health-coaching, czyli forma pracy z pacjentem, w której celem jest nie tylko prezentacja wiedzy / instrukcje, które przekazuje lekarz / pielęgniarka / dietetyk / fizjoterapeuta, ale dążenie do realizowania konkretnych celów terapeutycznych, sformułowanych wspólnie z pacjentem, wynikających z jego osobistych predyspozycji/ograniczeń/przekonań/doświadczeń i wielu innych czynników.

Taka interwencja może zostać przeprowadzona z zastosowaniem metodologii psychologicznej oraz coachingowej we współpracy ze specjalistą, który formułuje zalecenia dla pacjenta.

Forma to konsultacje indywidualne, których cele obejmowałyby:
  • ocenę wiedzy pacjenta i wyjaśnienie tego, czego pacjent nie rozumie (a chciałby zrozumieć) w formie dostosowanej do jego/jej możliwości i preferencji;
  • zdefiniowanie autentycznych potrzeb pacjenta (np. redukcja objawów, redukcja lęku, zmiana nawyków – wszystko to z czym wiąże się choroba i związane z nią zalecenia) i sformułowanie celów (krótko i długoterminowych) oraz nadanie im kolejności i wagi (np. najbardziej zależy mi na tym aby …);
  • wyznaczenie kroków koniecznych do osiągnięcia celów i zdefiniowanie tempa ich realizacji, w zależności od cech i możliwości pacjenta jak również zmiennych, na które pacjent nie ma wpływu;
  • zdefiniowanie źródeł wsparcia, „Czy jest ktoś kto mógłby Ci pomóc w realizacji tego celu? Na czym ta pomoc mogłaby polegać? Czy te osoby wiedzą o tym?”
  • określenie wskaźników realizacji celów (np. cel: redukcja objawów = wskaźnik: brak zadyszki w sytuacji, w której wcześniej była, cel: schudnąć = wskaźnik: spadek wagi o x kg, cel: rzucenie palenia = wskaźnik: miesiąc bez papierosa itd.),
  • przygotowanie wspólnie z pacjentem scenariusza awaryjnego, na wypadek problemów z realizacją pierwotnych celów, w celu zredukowania presji i napięcia, które mogą utrudniać osiąganie celów;
  • reorganizowanie planu i celów wedle potrzeb pacjenta w celu utrzymania motywacji i poczucia wpływu na wydarzenia;
  • przygotowanie pacjenta do stałego korzystania z rozwiązań ICT / aplikacji zaprojektowanych do zdalnej opieki i edukacji.
Telekonsultacje dla pacjentów
Pozostałe specjalizacje
Chirurgia naczyniowa
WKRÓTCE
Diabetologia
WKRÓTCE
Edukacja diabetologiczna
WKRÓTCE
Dietetyka
WKRÓTCE
Neurologia
WKRÓTCE
Ginekologia i położnictwo
WKRÓTCE
jak to działa